GINOP-2.1.7-15-2016-00370


A projekt címe: Prototípus-fejlesztés az A és M 2000 Bt-nél
A szerződött támogatás összege: 49 260 254
A projektmegvalósítás helyszíne: 8133 Mezőszentgyörgy, Eötvös utca, 21. B. ép. 216/1
A támogatás mértéke (%-ban): 59,97%
A projektzárás időpontja: 2019.05.31.
A projektazonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00370


A vállalkozás új rendszerű, nagy teljesítményű elektrosztatikus magszeparátor prototípusának kifejlesztését valósította meg. A fejlesztést az indokolta, hogy a betakarítás után a különféle szemes termények tartalmazhatnak gyommagvakat, fajtaidegen magvakat, fajtaazonos törmelék ill. fejletlen szemeket, valamint egyéb szennyeződéseket.

A magtisztítás során ezeket a fent említett egyéb anyagokat kell kiválogatni a szemes terményből. Az osztályozás során, pedig a szennyezőktől megtisztított fajtaazonos magvakat kell valamilyen előre meghatározott szempont (szín, méret stb.) szerint szétválogatni. A rendelkezésre álló magkeverék különféle szétválasztási lehetőségei főként a különféle magok ill. szennyező anyagok eltérő fizikai jellemzőin alapulnak. Ezen fizikai jellemzők a következőkben foglalhatók össze: méret, sűrűség, gördülékenység, áramlástani jellemzők, felületi minőségi jellemzők (tapadóképesség, érdesség), rugalmasság, szín, akusztikai jellemzők, fény, illetve röntgensugár elnyelő képesség, elektromos tulajdonságok.

A magvak elektromos tulajdonságai (vezetőképesség, kapacitás, dielektromos állandó) általában még akkor is jelentős eltérést mutathatnak, ha egyéb fizikai jellemzőik nagyfokú hasonlósága miatt lehetetlennek tűnik a szétválogatásuk. Az elektrosztatikus magszeparátor működési elve az, hogy az eltérő vezetőképességű magvak eltérő idő után veszítik el elektrosztatikus töltésüket. A konkrét kialakítás a következő: a szállítószalagon haladó magelegyet a szalag fölött elhelyezett elektróda nagyfeszültségű, pozitív polaritású sztatikus elektromossággal tölti fel. A magok ennek hatására hozzátapadnak a negatív töltésű szalaghoz. A szalagot ezután függőleges helyzetbe kényszerítve a magok a töltésük elvesztésének sorrendjében lehullanak róla, és létrejön az osztályozás. Mivel a vezetőképesség nem csak a magvak fajtájától, hanem azok méretétől és alakjától is függ, ezzel a módszerrel a méret szerinti osztályozás, valamint a törmelék kiválogatása is megoldható.

A gép kifejlesztésével egy másik területen is érhetünk el eredményeket. Ez a másodlagos hatása a berendezésnek az elektrosokk-hatás, mely javítja a mag paramétereit. Az elektromos-sokk kezelés hatására a megfigyelések szerint a minőségi értékváltozás szignifikánsan az időjárástól függetlenül ismétlődött az egyes termények esetében. Kellemesebb, édesebb ízük lett, savtartalmuk csökkent, javult pH-juk. A berendezés kifejlesztése révén nagy befektetett energia nélkül lehet olyan magtisztítást végezni, ami esetenként más berendezésekkel nem lehetségesek, vagy csak nagy veszteségek és komoly beruházások révén (pl. optikai válogatók). Fő feladat a prototípus fejlesztésénél a termény folyamatos áramoltatásához szükséges rendszer kialakítása, szállókapacitás számítások, illetve villamos-teljesítményigények kiszámítása volt. A projekt kiterjedt a mag mozgatásához szükséges gépek (pl. szállítószalag), berendezések megtervezése, ezek gyártásához szükséges, összeállítási-, műhely-rajzok elkészítésére. Emellett a fejlesztés magában foglalta az kialakított anyagátadási pontok, rézsűszögek megtervezése, környezetvédelmi szempontok figyelembevételét is.

A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a cég versenyképességének növeléséhez. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.